News Feed from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Lê Hoàng Duy Shared publicly - 6 years, 4 months
Bài viết uncategorized
Cho em hỏi tý : các tool DDos có khả năng att cao thì mua ở đâu vậy

Cho em hỏi tý : các tool DDos có khả năng att cao thì mua ở đâu vậy

3 likes - 2 comments
User Image Hong Phuc Nguyen Shared publicly - 6 years, 4 months
Bài viết uncategorized
HVA fork on Facebook Đây là một nhánh của HVA trên Facebook Các bài thảo luận...

HVA fork on Facebook

Đây là một nhánh của HVA trên Facebook

Các bài thảo luận chất lượng sẽ được định kỳ chuyển về HVA theo dạng Message Digest để lưu trữ

----------------

Cách thảo luận trên group:

Share Link, Bài viết, Hình ảnh lên group để tạo topic thảo luận. Comment để trả lời. Like nếu thích

Chỉ có vậy, tuy nhiên cần vẫn tuân theo văn hoá thảo luận trên
...xem thêm

9 likes - 0 comments
User Image Hong Phuc Nguyen Shared publicly - 6 years, 4 months
User Image Hong Phuc Nguyen Shared publicly - 6 years, 4 months
Bài viết uncategorized
Hong Phuc Nguyen

13 likes - 0 comments
User Image Hong Phuc Nguyen Shared publicly - 6 years, 5 months
Bài viết uncategorized
HVA fork on Facebook Đây là một nhánh của HVA trên Facebook Các bài thảo luận...

HVA fork on Facebook

Đây là một nhánh của HVA trên Facebook

Các bài thảo luận chất lượng sẽ được định kỳ chuyển về HVA theo dạng Message Digest để lưu trữ

2 likes - 0 comments
User Image Hong Phuc Nguyen Shared publicly - 6 years, 5 months
Bài viết uncategorized
Hong Phuc Nguyen

3 likes - 3 comments